Informujemy, że wprowadziliśmy możliwość telekonsultacji - informacje pod numerem telefonu +48 662 668 669 i na stronie internetowej.

Adres
ul. Paczkowska 9a, 60-171 Poznań
Telefoniczna Rejestracja
Pon - Pt: 10:00 - 18:00

Biopsja cienko oraz gruboigłowa

Często zdarza się, że podczas badania USG piersi, węzłów chłonnych, ślinianek czy też tarczycy zostaje wykryta zmiana, np guzek lub torbiel. Ocena charakteru takiej zmiany w USG nigdy nie jest pewna, opiera się na przesłankach sugerujących jej złośliwy lub łagodny charakter. 

Przy ocenie zmian w obszarze piersi posługujemy się skalą BIRADS. Dla węzłów chłonnych i innych guzków np skóry, mięśni czy ślinianek istnieją pewne cechy przemawiające za takim, czy innym charakterem danej zmiany, nigdy jednak nie możemy w 100% powiedzieć, czy zmiana jest łagodna czy złośliwa.

W praktyce ogromna większość zmian to zmiany łagodne, jednak aby potwierdzić charakter zmiany podejrzewany w USG najczęściej wskazane jest wykonanie badania histopatologicznego lub cytologicznego. Materiał do takiego badania uzyskujemy za pomocą biopsji, która jest procedurą mało inwazyjną.

W badaniu większości guzów ślinianek, tarczycy i węzłów chłonnych wykorzystuje się biopsję cienkoigłową, która jest wykonywana za pomocą cienkiej igły, bez konieczności znieczulenia. W tego rodzaju biopsji pozyskuje się komórki do badania cytologicznego.

Biopsja gruboigłowa, która jest bardziej zasadna w przypadku większości guzków piersi,, niektórych zmianach węzłów chłonnych i tkanek miękkich wykonuje się ją igłą tnąca, w znieczuleniu miejscowym. Oba rodzaje biopsji wykonuje się w naszej Klinice la Vie pod kontrolą USG.

Biopsje wykonuje się na zlecenie lekarza badającego daną zmianę (najczęściej po USG), jednak każdorazowo jest ona weryfikowana w USG. Czasem zdarza się, że dana zmiana zanika lub zmniejsza się co przemawia za jej łagodnym charakterem. W takim przypadku odstępujemy od badania. Biopsje obarczone są niskim ryzykiem powikłań.