Informujemy, że wprowadziliśmy możliwość telekonsultacji - informacje pod numerem telefonu +48 662 668 669 i na stronie internetowej.

Biopsja cienko oraz gruboigłowa

Często zdarza się, że podczas badania USG piersi, węzłów chłonnych, ślinianek czy też tarczycy zostaje wykryta zmiana, np guzek lub torbiel. Ocena charakteru takiej zmiany w USG nigdy nie jest pewna, opiera się na przesłankach sugerujących jej złośliwy lub łagodny charakter. 

Przy ocenie zmian w obszarze piersi posługujemy się skalą BIRADS. Dla węzłów chłonnych i innych guzków np skóry, mięśni czy ślinianek istnieją pewne cechy przemawiające za takim, czy innym charakterem danej zmiany, nigdy jednak nie możemy w 100% powiedzieć, czy zmiana jest łagodna czy złośliwa.

W praktyce ogromna większość zmian to zmiany łagodne, jednak aby potwierdzić charakter zmiany podejrzewany w USG najczęściej wskazane jest wykonanie badania histopatologicznego lub cytologicznego. Materiał do takiego badania uzyskujemy za pomocą biopsji, która jest procedurą mało inwazyjną.

W badaniu większości guzów ślinianek, tarczycy i węzłów chłonnych wykorzystuje się biopsję cienkoigłową, która jest wykonywana za pomocą cienkiej igły, bez konieczności znieczulenia. W tego rodzaju biopsji pozyskuje się komórki do badania cytologicznego.

Biopsja gruboigłowa, która jest bardziej zasadna w przypadku większości guzków piersi,, niektórych zmianach węzłów chłonnych i tkanek miękkich wykonuje się ją igłą tnąca, w znieczuleniu miejscowym. Oba rodzaje biopsji wykonuje się w naszej Klinice la Vie pod kontrolą USG.

Biopsje wykonuje się na zlecenie lekarza badającego daną zmianę (najczęściej po USG), jednak każdorazowo jest ona weryfikowana w USG. Czasem zdarza się, że dana zmiana zanika lub zmniejsza się co przemawia za jej łagodnym charakterem. W takim przypadku odstępujemy od badania. Biopsje obarczone są niskim ryzykiem powikłań.