Informujemy, że wprowadziliśmy możliwość telekonsultacji - informacje pod numerem telefonu +48 662 668 669 i na stronie internetowej.

„Sami nadajemy sens naszemu życiu, ale inni są w tym bardzo pomocni.”

Nazywam się Karolina Piasecka-Makowska. Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2013r. ze specjalnością psycholog kliniczny oraz pracy. Podczas studiów odbyłam staże w takich miejscach, jak Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego, Oddział Dzienny przy ulicy Kosmonautów w Poznaniu, w Dziale Personalnym firmy Eurocash S.A. w Komornikach oraz Wielkopolskim Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu. Od czerwca 2014r. prowadzę swój gabinet psychologiczny we Wrześni. Ukończyłam kurs podstawowy z Terapii Systemowej na terenie Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej, Studia Podyplomowe z Psychologii Transportu na SWPS w Poznaniu. Uczestniczę w wielu szkoleniach i konferencjach, aby podnosić swoje kwalifikacje i kompetencje. Ukończyłam między innymi Trening Umiejętności Prowadzenia Rozmów Pomocowych, Trening Umiejętności Społecznych, Kurs Wprowadzenia do Terapii ACT, przygotowuje się również do szkolenia Racjonalnej Terapii Zachowań (RTZ). Mam również 4-letnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów grupowych z zakresu Umiejętności Interpersonalnych. Psychologia to nie tylko mój zawód, ale też pasja. W mojej pracy wspieram się różnymi metodami terapeutycznymi, dostosowanymi do potrzeb wyrażanych przez klienta. Uwielbiam ludzi i fakt, że jestem w stanie im pomóc sprawia mi szczególną radość i satysfakcję.

Obszar mojej pracy:

Terapia indywidualna dorosłych i par.

Terapia indywidualna dotyczy pracy nad problemem bez udziału członków rodziny lub innych osób.
Terapia par polega na szukaniu rozwiązań korzystnych dla obojga partnerów.
Konsultacje i porady.

Konsultacje polegają na rozpoznaniu problemu i ustaleniu dalszej formy pomocy w formie diagnozy lub terapii.
Porady to działania dostosowane indywidualnie do potrzeb i problemu danej osoby mające na celu określenie istoty problemu oraz zastosowanie określonych środków w celu jego rozwiązania.
Sporządzanie zaświadczeń i opinii.

Opinia psychologiczna to pisemne przedstawienie aktualnego stanu psychicznego i zachowania pacjenta w oparciu o badanie psychologiczne.
Zaświadczenie to pisemne potwierdzenie wizyty u psychologa w określonym celu.


Aby umówić się na wizytę:

Zadzwoń do nas +48 662 668 669 lub Umów wizytę online


Usługi
Konsultacja psychologiczna
Poradnictwo psychologiczne
Psychoterapia
Psychoterapia indywidualna
Terapia behawioralna
Terapia poznawczo-behawioralna

Leczone choroby
Depresja
Zaburzenia lękowe
Zaburzenia emocjonalne
Zaburzenia nastroju
Zaburzenia osobowości
Nerwica
Zaburzenia psychosomatyczne
Stres
Kryzys w związku
Bezsenność
Zespół lęku uogólnionego
Zespół stresu pourazowego
Kryzys emocjonalny
Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne

Aby umówić się na wizytę:

Zadzwoń do nas +48 662 668 669 lub Umów wizytę online