Informujemy, że wprowadziliśmy możliwość telekonsultacji - informacje pod numerem telefonu +48 662 668 669 i na stronie internetowej.

dr n. med. Katarzyna Stencel - Onkolog

Specjalista Onkologii Klinicznej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (2009 rok). Kierownik Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. Adiunkt w Katedrze i Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 2017-2022.  Wykładowca Studium Podyplomowego Badań Klinicznych i Biomedycznych Badań Naukowych. W 2012 roku ukończyła Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Badań Naukowych, a w 2016 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Czynniki prognostyczne i wybrane czynniki predykcyjne w aspekcie postępowania terapeutycznego u chorych na raka płuca do 45 roku życia". Od 2011 roku współbadacz w badaniach klinicznych 1., 2. i 3. fazy dotyczących głównie raka płuca i nowotworów klatki piersiowej a także innych nowotworów litych. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (PTOK), Polskiej Grupy Raka Płuca (PGRP) oraz International Association for the Study of Lung Cancer (IASLC).

Główny obszar moich zainteresowań oraz pracy zawodowej i naukowej obejmuje nowotwory płuca i klatki piersiowej. W tym nowotworze kluczowe jest szybkie postawienie rozpoznania histopatologicznego i ustalenie właściwej strategii postępowania terapeutycznego biorąc pod uwagę wszystkie dostępne opcje. Z leczeniem onkologicznym nierozerwalnie związane jest też leczenie wspomagające i leczenie powikłań nie tylko chemioterapii, ale także immunoterapii i leczenia celowanego. Ma to odzwierciedlenie w tak ważnej dla pacjentów z rozpoznaniem choroby nowotworowej jakości życia.

Aby umówić się na wizytę:

Zadzwoń do nas +48 662 668 669 lub Umów wizytę online

Aby umówić się na wizytę:

Zadzwoń do nas +48 662 668 669 lub Umów wizytę online