Informujemy, że wprowadziliśmy możliwość telekonsultacji - informacje pod numerem telefonu +48 662 668 669 i na stronie internetowej.

Teleradiologia

Wykonujemy opisy badań radiologicznych – tomografii komputerowej TK, rezonansu magnetycznego MR i radiologii konwencjonalnej RTG drogą teletransmisji.
Teleradiologia polega wykonaniu analizy i opisu obrazu przez lekarza w miejscu innym, niż wykonania badania.

Lekarze Radiolodzy otrzymują do opisu obrazu wraz z potrzebnymi danymi ze skierowania.

W sytuacji niedoboru personelu , rosnącej liczby badań i postępu technologicznego teleradiologia jest dobrym rozwiązaniem kompleksowo odpowiadającym na powyższe wyzwania.

Oferujemy opisy ustandaryzowane, w wysokiej jakości, zgodne z najnowszymi wytycznymi i w wyznaczonym terminie , wykonane przez lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej.

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo danych oraz oferujemy pomoc techniczną , integrację systemu szpitalnego PACS I RIS z naszym( we współpracy z zespołem szpitala).

Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel 662668669, biuro@klinikalavie.pl