Informujemy, że wprowadziliśmy możliwość telekonsultacji - informacje pod numerem telefonu +48 662 668 669 i na stronie internetowej.

Bezdech senny

Bezdech senny to zaburzenie snu, polegające na występowaniu częstych i długich (trwających min. 10s) przerw w oddychaniu podczas snu u osób cierpiących na to schorzenie. Przerwy te, nazywane są epizodami bezdechu. W przypadku najbardziej rozpowszechnionej, obturacyjnej postaci bezdechu sennego, do epizodu bezdechu dochodzi w momencie, gdy rozluźniona podczas snu tkanka mięśniowa gardła opada, zamykając przepływ powietrza przez drogi oddechowe.

Każda taka przerwa w oddychaniu prowadzi do nagłego wybudzania się organizmu, walczącego o dopływ tlenu do dróg oddechowych. Pojedyncze przerwy w oddychaniu są naturalne i mogą zdarzać się każdemu. O problemie z bezdechem sennym, mówimy w sytuacji, gdy epizody bezdechu występują często i regularnie, zakłócając naturalny cyklu snu oraz pracę organizmu. Zakłócenia te prowadzą w efekcie do znacznego zmniejszenia się codziennego poziomu energii oraz sprawności umysłowej, a także obniżenia ogólnego poziomu zdrowia.

Prowadzi to do nieefektywnego wypoczynku znacznie wpływającego na poziom energii, sprawność umysłową i ogólne zdrowie na przestrzeni lat.

Najczęściej wykorzystywaną przy diagnozie bezdechu sennego miarą jest wskaźnik AHI, określający średnią liczbę wystąpień bezdechu w ciągu godziny snu. O lekkiej postaci bezdechu sennego zaczynamy mówić, gdy wskaźnik ten przekracza wartość AHI = 5. Wartości AHI w przedziale 15-30 określane są jako umiarkowana postać bezdechu sennego, z kolei wartościom AHI powyżej 30 przypisywana jest ciężka postać bezdechu sennego.

Diagnoza bezdechu sennego odbywa się przy zastosowaniu całonocnego badania polisomnograficznego lub poligraficznego. Badanie poligraficzne odbywa się przy użyciu specjalistycznego urządzenia, wyposażonego w czujniki rejestrujące parametry: saturacji krwi (pulsoksymetr), chrapania i przepływu powietrza przez drogi oddechowe (kaniula nosowa), wysiłku oddechowego (pas respiracyjny) oraz pozycję ciała podczas snu.

Dzięki niewielkiemu oraz łatwemu w obsłudze aparatowi diagnostycznemu, badanie poligraficzne można odbyć we własnym domu.

Jest to uproszczona wersja pełnej polisomnografii, do której przeprowadzenia konieczna jest ponad to rejestracja sygnałów EEG oraz napięcia mięśniowego. Wykonanie pełnej polisomnografii wiąże się z nocą spędzoną w szpitalu, w sali specjalnie przystosowanej do badania snu, zwanej niekiedy laboratorium snu. W większości przypadków, badanie poligraficzne jest jednak wystarczające dla właściwej diagnozy bezdechu sennego.

Kiedy wykonać badanie diagnostyczne?

Symptomy obturacyjnego bezdechu sennego podzielić można na nocne, występujące podczas snu oraz dzienne. Do pierwszej grupy należą objawy takie, jak: głośne i utrzymujące się chrapanie; możliwe do zaobserwowania przerwy w oddychaniu; duszenie się lub zaczerpywanie z trudem oddechu podczas snu; niespokojny sen oraz częste chodzenie do toalety. Większość z wyżej wymienionych objawów może zostać zaobserwowanych przez partnera lub partnerkę osoby cierpiącej na bezdech senny.

W ciągu dnia, bezdech senny może objawiać się poprzez częsty poranny ból głowy; wysoki stopień zmęczenia; słabą koncentrację; drażliwość oraz senność podczas wykonywania codziennych czynności.

Na bezdech senny zachorować może każdy, istnieje jednak kilka czynników wpływających na poziom ryzyka zachorowania:

  1. Współczynnik BMI

Silniej narażone są osoby z nadwagą lub otyłością. Zwiększona masa ciała uniemożliwia tym osobom swobodne oddychanie podczas snu, kiedy to rozluźnione mięśnie nie utrzymują odpowiednio podniebienia, powodując zamknięcie dróg oddechowych.

  1. Płeć

Bezdech senny występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet. Wskaźnik zachorowalności wśród mężczyzn jest szacowany na 4-10% w populacji, podczas gdy u kobiet: 2-4%.

  1. Wiek

Ryzyko cierpienia na bezdech senny rośnie wraz z wiekiem. Zwiększoną uwagę na możliwe występowanie bezdechu sennego należy zwracać przy badaniu osób po 40 roku życia. Według badań, osoby po 65 roku życia cierpią na bezdech senny od 2 do 3 razy częściej.

  1. Obwód szyi

Szeroki obwód kołnierzyka również stanowi o zwiększonym ryzyku występowania bezdechu sennego. Zwiększona masa mięśniowa w okolicy szyi, może prowadzić do częstszego zablokowania dróg oddechowych w trakcie snu, kiedy to mięśnie ulegają rozluźnieniu.

Zagrożenia związane z bezdechem sennym

Nieleczony obturacyjny bezdech senny może prowadzić do rozmaitych problemów zdrowotnych. Zaobserwowano częste współwystępowanie bezdechu sennego z chorobami serca i problemami z nadciśnieniem. Bezdech senny zwiększa również ryzyko zawałów serca i udarów.

Zakłócając przebieg nocnego wypoczynku, schorzenie to zdecydowanie wpływa również na to poziom funkcjowania osoby chorej w ciągu dnia. Przewlekle odczuwane zmęczenie, problemy z koncentracją i senność, spowodowana bezdechem sennym stanowią częste przyczyny wypadków drogowych oraz wypadków przy pracy.

 


Aby umówić się na wizytę:

Zadzwoń do nas +48 662 668 669 lub Umów wizytę online


Dostępne zabiegi:

BadanieCena
Poligrafia w domu pacjentaCENNIK
Miareczkowanie w domu pacjenta*
Okresowy odczyt terapii CPAP*
Pomoc w doborze aparatu*

Nasi specjaliści:

 
 
Tomasz Trafas

Tomasz Trafas

Specjalista kliniczny